Szukaj:

"Przygotowanie i wdrożenie wieloośrodkowego programu leczenia krytycznej niewydolności oddechowej i wspomagania krążenia z zastosowaniem ciągłego i pozaustrojowego natleniania ECMO u noworodków i dzieci"
realizowany w ramach Programu POLKARD 2006 - 2008

Bieżący stan realizacji Programu POLKARD-ECMO 2007

Program POLKARD-ECMO- założenia i cel jego powstania


Problem niewydolności oddechowej noworodka może dotyczyć każdego dziecka urodzonego w populacji, niezależnie od pochodzenia, statusu społecznego, socjalnego, płci. Pomimo poprawy poziomu opieki neonatologicznej ciągle nie udaje się uratować części noworodków najbardziej nawet zaawansowanymi metodami konwencjonalnymi. ECMO pooperacyjne może okazać się konieczne u dzieci z niewydolnością serca po zabiegu naprawy skomplikowanej wady wrodzonej, szczególnie w przypadku współistnienia dodatkowych obciążeń lub problemów śródoperacyjnych.

Zastosowanie pozaustrojowego natleniania jest według dzisiejszych poglądów ostatnią możliwą do wdrożenia terapią, która daje szansę wybranej grupie pacjentów na przeżycie i wyleczenie. Według danych światowych (Wielka Brytania) śmiertelność noworodków z niewydolnością oddechową leczonych ECMO sięga 29%, podczas gdy w analogicznej grupie leczonej konwencjonalnie wynosi 61%. W czołowym ośrodku europejskim stosującym tą metodę od kilkunastu lat, Great Ormond Street Hospital for Sick Children w Londynie, uzyskano 70 % przeżywalność noworodków i niemowląt po zastosowaniu ECMO. Dane ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) zawierają dobrze udokumentowane raporty leczenia obecnie ponad 19.000 pacjentów na całym świecie, a początkowo ok. 30% śmiertelność w grupie noworodków z krytyczną niewydolnością oddechową ustąpiła miejsca 94% przeżywalności (dane z roku 2005).

Do niedawna Polska była jednym z niewielu krajów rozwiniętych, gdzie pacjenci nie mieli szansy dostępu do tego typu terapii. Istnieje zatem wyraźna potrzeba rozpropagowania i upowszechnienia metody, celem której przygotowano ten program. Prowadzenie skoordynowanego programu, w którym docelowo uczestniczyć będą referencyjne ośrodki neonatologii i kardiochirurgii w Polsce, wpłynie na poprawę jej dostępności, wzajemną wymianę doświadczeń, szkolenie personelu. Stworzenie jednorodnej organizacji koordynującej całokształt terapii ECMO na terenie Polski - Biura Koordynacji ECMO w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, na wzór Krajowego Biura Koordynacyjnego POLTRANSPLANT, wynika z potrzeby redystrybucji środków z Ministerstwa Zdrowia przeznaczonych na rozwój ECMO, a w perspektywie także ugruntowanie współpracy z innymi ośrodkami na świecie zrzeszonymi w ELSO. Docelowo, oprócz upowszechnienia ECMO w praktyce klinicznej, mniejszy zagrożenia wynikające z konieczności kosztownego i ryzykownego dla pacjenta transportu do oddalonego ośrodka dysponującego tą metodą.

Szeroko zakrojona akcja informacyjna, skierowana do pediatrów-neonatologów i lekarzy intensywnej terapii noworodka podniesie świadomość środowiska medycznego, poprawiając tym samym dostępność do leczenia metodą ECMO w naszym kraju.

Upowszechnienie metody ECMO w ośrodkach umożliwiających geograficzny podział kraju spowoduje likwidację bariery dostępności tego sposobu terapii i wpłynie na zmniejszenie śmiertelności noworodków, oraz poprawę wyników leczenia chirurgicznego złożonych wad serca. Według standardów światowych i europejskich dysponowanie tą metodą stanowi warunek akredytacji, zarówno dla referencyjnego trzeciostopniowego ośrodka neonatologii, jak i kardiochirurgii dziecięcej.

© Projekt i realizacja: Magnum2, 2007